October 29, 2012

Història del Perdut

"L'au, presumida de mena, no s'ho va pensar gens; va frenar de cop i aterrà a la perruqueria del ropit, l'ocell perruquer de més renom en aquelles contrades.
Hi havia cua; dues mallerengues blaves, que xerraven entusiasmades, i un passerell, que llegia la fulla diària. En veure que estava a punt de la posta d'ous, no van tenir inconvenient a deixar-la passar."

Glòria Marin. Història del Perdut. Editorial Barcanova.

1 comment:

José Ramón de Cea said...
This comment has been removed by a blog administrator.