April 7, 2015

La Farmàcia Nordbeck

"_Llegeix William Shakespeare, senyor Nap? La indústria farmacèutica
 no ha inventat res de nou des de l'obra de teatre Macbeth._"
Patrícia Boldú. Naps&Cols