March 13, 2012

Fragments de "Roma"

Fragments d'Eixample Barcelonina,
fragment de terra,
fragments de vides,
una memòria que es fon i crida.

No comments: